• Chính sách ưu đãi đặt biệt dành cho Khách hàng đăng ký sử dụng dịch...

    Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2014 đến hếtn gày 30/09/2014

  • Chương trình khuyến mại: Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

    Thời gian khuyến mại: Các ngày thứ 3, thứ 6 hàng tuần trong thời gian từ ngày 05/08 đến hết ngày 20/09/2014