• Gói phim HBO on DEMAND trên hệ thống truyền hình MyTV

  Thời gian khuyến mại: Từ 1/07/2014

 • Khuyến mại thiết bị đầu cuối cho khách hàng Vinaphone trả sau

  Thời gian khuyến mại: Từ 10/07/2014 đến 10/09/2014

 • Sôi động cùng World Cup 2014

  Thời gian khuyến mại: Các ngày thứ 3, thứ 6 hàng tuần ( từ ngày 07/06/2014 đến hết ngày 21/07/2014, kéo dài đến 30/07/2014)

 • Khuyến mại thiết bị đầu cuối cho khách hàng Vinaphone trả sau

  Thời gian khuyến mại: Từ 05/05/2014 đến hết 30/06/2014

 • Xem K+ miễn phí trên MyTV

  Thời gian khuyến mại: Từ 0h00 ngày 01/04/2014 đến hết 24h00 ngày 06/04/2014