• Xem K+ miễn phí trên MyTV

  Thời gian khuyến mại: Từ 0h00 ngày 01/04/2014 đến hết 24h00 ngày 06/04/2014

 • Chương trình khuyến mại “Vui xuân cùng MyTV"

  Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/02/2014 đến hết ngày 05/04/2014

 • Chương trình khuyến mại "Đăng ký gói cước khuyến mại"

  Thời gian khuyến mại: Từ ngày 13/01/2014 đến hết ngày 28/02/2014 

 • Chương trình khuyến mại "Mừng sinh nhật MyTV"

  Thời gian khuyến mại: Các ngày lẽ từ 17/11/2013 đến hết ngày 31/12/2013

 • Chương trình khuyến mại "Mừng sinh nhật MyTV"

  Thời gian khuyến mãi: Các ngày lẽ từ 15/09/2013 đến 29/10/2013