Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2014 đến hếtn gày 30/09/2014

" />

Chính sách ưu đãi đặt biệt dành cho Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thư số VNPT-CA

1. Tên chương trình: "Chính sách ưu đãi đặt biệt dành cho Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thư số VNPT-CA"

2. Đối tượng áp dụng:

 - Khách hàng đang sử dụng dịch vụ MegaVNN, FiberVNN đăng ký mới gói cước 15 tháng trở lên

 - Khách hàng sử dụng đường truyền của Doanh nghiệp khác đăng ký mới gói cước 45 tháng.

3. Thời gian áp dụng: Áp dụng kể từ 01/08/2014 đến hết ngày 30/09/2014

4. Chính sách ưu đãi:

 - Tặng thiết bị VNPT-CA Token.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: (053)1080, (053) 800126; 18001166 hoặc Điểm giao dịch Viễn thông Quảng Trị gần nhất.

VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ