Chính sách ưu đãi đặt biệt dành cho Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thư số VNPT-CA 12/08/2014

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2014 đến hếtn gày 30/09/2014

Chương trình khuyến mại: Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 28/08/2014

Thời gian khuyến mại: Các ngày thứ 3, thứ 6 hàng tuần trong thời gian từ ngày 05/08 đến hết ngày 20/09/2014

Gói phim HBO on DEMAND trên hệ thống truyền hình MyTV 24/07/2014

Thời gian khuyến mại: Từ 1/07/2014

Sôi động cùng World Cup 2014 17/06/2014

Thời gian khuyến mại: Các ngày thứ 3, thứ 6 hàng tuần ( từ ngày 07/06/2014 đến hết ngày 21/07/2014, kéo dài đến 30/07/2014)

Xem K+ miễn phí trên MyTV 01/04/2014

Thời gian khuyến mại: Từ 0h00 ngày 01/04/2014 đến hết 24h00 ngày 06/04/2014

Chương trình khuyến mại “Vui xuân cùng MyTV" 03/03/2014

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/02/2014 đến hết ngày 05/04/2014