Ban hành cước kết nối mạng viễn thông 15/01/2010

Bộ TT&TT vừa có Thông tư số 01/2010/TT-BTTTT ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế

.

10 sự kiện nổi bật năm 2009 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 15/01/2010

1. VNPT được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

VNPT: Thêm 4 gói cước mới 15/01/2010

VNPT vừa ban hành thêm 4 gói cước mới gồm: gói “VNPT- Trò chuyện thoải mái”; gói “VNPT – không giới hạn”, gói tích hợp 3 dịch vụ và gói tích hợp 4 dịch vụ.