Chức năng nhiệm vụ

   Viễn thông Quảng Trị là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam; có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông – công nghệ thông tin như sau:

       - Tổ chức xây dựng, quản lý,  vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa  mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh;

       - Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;

       - Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng;

       - Khảo sát, tư vấn thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông - công nghệ thông tin;

       - Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông;

       - Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

       - Tổ chức, phục vụ  thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên;

       - Kinh doanh các dịch vụ được tập đoàn VNPT cho phép.