MegaWan là gì? 04/02/2010

   Để có thể kết nối các mạng máy tính của một doanh nghiệp tại nhiều điểm cố định khác nhau, ngoài giải pháp sử dụng dịch vụ kênh thuê riêng từ trước tới giờ, khách hàng có thêm sự lựa chọn mới với dịch vụ MegaWAN. MegaWAN là dịch vụ kết nối mạng máy tính trên diện rộng, phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp. Dịch vụ này thích hợp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có diện trải rộng, gồm nhiều điểm, có nhu cầu kết nối số liệu như: Ngân hàng, Bảo hiểm, Hàng không...

Công nghệ MegaWan 04/02/2010

     Dịch vụ xDSL-WAN là dịch vụ kết nối các mạng máy tính trong nước và quốc tế bằng đường dây thuê bao SHDSL (công nghệ đường dây thuê bao số đối xứng) hoặc ADSL (công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng) kết hợp với công nghệ MPLS/VPN.

Lợi ích của dịch vụ 04/02/2010

Kết nối đơn giản với chi phí thấp.
Mềm dẻo, linh hoạt: có thể vừa kết nối mạng riêng ảo vừa truy cập Internet (nếu khách hàng có nhu cầu).
Cung cấp cho khách hàng các kênh thuê riêng ảo có độ tin cậy cao.
Dịch vụ mạng riêng ảo rất thích hợp cho các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu kết nối mạng thông tin hiện đại, hoàn hảo, tiết kiệm. 

Đặc điểm dịch vụ: 04/02/2010

Thương hiệu dịch vụ: MegaWAN
Các mạng máy tính của khách hàng được kết nối qua CPE (Modem/Router ADSL/SHDSL).
MegaWAN cung cấp cho khách hàng hai khả năng kết nối các mạng máy tính với tốc độ tối thiểu là 64Kb/s

Phương Thức và kỹ thuật truyền dẫn: 04/02/2010

Các dịch vụ trên đều thích hợp cho các đối tượng khách hàng như: ngân hàng, các cơ quan chính phủ, ngoại giao , giao thông vận tải (hàng không, tàu biển, đường sắt,...) dầu khí, thương mại, viễn thông, các doanh nghiệp, ISPs và phục vụ liên lạc cho các dạng dịch vụ v.v...