Giới thiệu về Dịch vụ kênh thuê riêng 05/08/2010

Dịch vụ kênh thuê riêng là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý dùng riêng để kết nối và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối, mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng tại hai địa điểm cố định khác nhau.

Dịch vụ Thuê kênh riêng quốc tế 05/08/2010

Dịch vụ Thuê kênh riêng quốc tế (hay còn gọi là dịch vụ Thuê kênh viễn thông quốc tế) của VTI là dịch vụ cung cấp kênh liên lạc dành riêng, điểm nối điểm, đáp ứng nhu cầu liên lạc toàn cầu đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp.
 

Lợi ích của việc sử dụng kênh thuê riêng: 05/08/2010

- Chi phí thuê sử dụng dịch vụ cố định hàng tháng.
- Toàn quyền sử dụng kênh liên lạc liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.
- Chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế