Công đoàn VNPT QUẢNG TRỊ tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 21/09/2017, Công đoàn VNPT Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự Đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thắng – PCT Công đoàn VNPT, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Trưởng đại diện – Giám đốc VNPT Quảng Trị,  đồng chí Nguyễn Đăng Bảo – PCT Liên đoàn lao động tỉnh cùng các đại biểu khách mời của TTKD VNPT - Quảng Trị. Tham dự Đại hội có 75 đại biểu đại diện cho 207 đoàn viên công đoàn của VNPT Quảng Trị.
        Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn VNPT Quảng Trị nhiệm kỳ 2012 - 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu ra Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn trong giai đoạn tới.


Các đại biểu tham dự Đại hội
        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT và Nguyễn Hoàng Linh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện,  Giám đốc VNPT Quảng Trị đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Công đoàn VNPT Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới; Đồng thời yêu cầu Công đoàn VNPT Quảng Trị trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, đẩy mạnh công tác truyền thông các chế độ, chính sách mới của Nhà nước và Tập đoàn như chiến lược 3.0; BSC, KPI; Việc cổ phần hóa Tập đoàn; công tác chuyển mạng giữ số….; Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của VNPT Quảng Trị.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn VNPT Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động hiểu, đồng lòng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách theo đề án tái cơ cấu của Tập Đoàn; xây dựng quy chế dân chủ cơ sở; các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng hành với chuyên môn, Công đoàn VNPT Quảng Trị đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị; vận động cán bộ, đoàn viên tích cực nghiên cứu và đăng ký nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác chuyên môn; thực hiện tốt việc đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, qua đó tạo động lực thúc đầy các phong trào thi đua, khích lệ CBCNV phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động.