Ban hành gói cước dịch vụ MobileBroadband

Giá cước dịch vụ MobileBroadband (MB) trong gói MobileVNN áp dụng cho các Khách hàng sử dụng đồng thời dịch vụ MegaVNN, FiberVNN và dịch vụ MB trả sau của công ty Vinaphone

 

Gói cước

MobileBasic

MobileFamily

MobilePro

Đối tượng sử dụng

MegaBasic+MB

MegaEasy, MegaFamily+MB

MegaMaxi, MegaFro, FiberVNN+MB

Cước thuê bao tháng MB

18,000

18,000

18,000

Số Mbyte miễn phí trong gói

350 MB

400 MB

450 MB

Cước dung lượng vượt gói(đ/Mb)

54

54

54

Số lượng thuê bao, MB tối đa trong gói

5

10

Không giới hạn

Cước hòa mạng thuê bao MB thứ nhất

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Cước hòa mạng thuê bao MB thứ 2,3

Giảm 50% so với cước hòa mạng MB trả sau

Giảm 50% so với cước hòa mạng MB trả sau

Giảm 50% so với cước hòa mạng MB trả sau

Từ thuê bao MB thứ 4

Giảm 70% so với cước hòa mạng MB trả sau

Giảm 70% so với cước hòa mạng MB trả sau

Giảm 70% so với cước hòa mạng MB trả sau

 

Cước dịch vụ nhắn tin của thuê bao MB tham gia gói cước MobileVNN: thực hiện theo quy định hiện hành về cước nhắn tin đối với thuê bao di động trả sau

-    Cước dịch vụ MegaVNN: Thực hiện theo quy định hiện hành

-    Thời giant ham gia gói cước là 3 tháng (tính tròn tháng). Trong 3 tháng khách hàng không được hủy bỏ gói cước.

Mọi chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch của VNPT Quảng Trị hoặc gọi số (053)3 53 53 53 để biết thêm.