Các loại điện thoại của bưu điện Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến

Ngay từ thời kháng chiến chống Pháp, mạng thông tin hữu tuyến điện được chú trọng mở rộng từ khu vực căn cứ TW Cục đến một số tỉnh. Khi đó, các loại máy điện thoại do Trung Quốc viện trợ và điện thoại chiến lợi phẩm thu được của địch được sử dụng khá phổ biến phục vụ chỉ huy các trận đánh lớn. Đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhà máy thiết bị Bưu điện của ta đã tự sản xuất được máy điện thoại từ thạch, sử dụng thuận tiện, thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đã góp phần không nhỏ trong việc tăng cường mạng lưới thông tin BĐ, phục vụ tốt yêu cầu chiến đấu, sản xuất thời đó.

Xem chi tiết tại đây: cacloaidienthoai.doc