Các loại tổng đài và các loại máy thu phát VTĐ

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các loại tổng đài đã đảm bảo TTLL phục vụ nhiều chiến dịch lớn diễn ra trên khắp các tỉnh trong cả nước. Trong các chiến dịch, mặc dù địch dùng máy bay ném bom, bắn phá và rải mìn làm đường dây liên lạc liên tục bị đứt, anh em cán bộ tổng đài đã dũng cảm vượt qua bom đạn, nối dây để đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ kịp thời thông tin chỉ đạo cho Khu uỷ. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, Nhà máy Thiết bị Bưu điện đã sửa chữa, phục hồi một số thiết bị và sản xuất những sản phẩm đơn giản, tiến tới những năm 1970 nhà máy đã bắt đầu sản xuất được tổng đài, máy điện thoại, loa điện động và máy tăng âm để phục vụ kháng chiến, đánh dấu một bước tiến bộ mới về sản phẩm CNTT cho Ngành. Các loại máy thu phát do ta chế tạo đã đảm bảo TTLL phục vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quân và dân chiến đấu, góp phần không nhỏ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.