Bảng giá cước dịch vụ MyTV

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ MYTV

I- Các gói cước thuê bao tháng

Gói dịch vụ

Nội dung dịch vụ

Mức cước TB sàn, đồng/STB/tháng

MyTV Silver

- Trên 130 kênh truyền hình SD
- Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
- VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

60,000

MyTV Silver HD

- Trên 130 kênh truyền hình SD và trên 60 kênh truyền hình HD.
-Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
- VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

80,000

MyTV Gold

- Trên 130 kênh truyền hình SD.
- Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
- VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.
- Gói FIM+ chuẩn.
- Gói Ceeshow.

120,000

MyTV Gold HD

- Trên 130 kênh truyền hình SD và trên 60 kênh truyền hình HD.
- Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
- VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.
- Gói FIM+ chuẩn.
- Gói Ceeshow.

135,000

II. Các gói cước Combo

 Dánh cho khách hàng đăng ký dịch vụ MyTV kết hợp cùng dịch vụ Internet Fiber VNN của VNPT (Mức cước chưa bao gồm cước dịch vụ FiberVNN). 

Tên gói

Nội dung

Giá gói (đồng/thiết bị/tháng)

MyTV Titan

Trên 200 kênh truyền hình, với 70 kênh truyền hình HD (bao gồm chùm kênh K+).
Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

170

MyTV Sport

Cung cấp 200 kênh truyền hình, trên 65 kênh truyền hình HD (bao gồm chùm kênh K+).
Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

150

MyTV Home

Trên 200 kênh truyền hình, trên 60 kênh truyền hình HD.
Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

120

III. Gói mở rộng

Tên gói

Số kênh

Giá gói

K+

 08 kênh K+
 (gồm 04 kênh SD và 04 kênh HD)

113.637 đồng/thiết bị/tháng

VTVcab

14 kênh VTVcab
(gồm 12 kênh SD và 02 kênh HD)

38.000 đồng/thiết bị/tháng

IV. Gói dịch vụ My Plus

Áp dụng cho khách hàng đăng ký sử dụng các gói cước thuê bao và combo của dịch vụ MyTV.

Gói dịch vụ My Plus

Nội dung và Giá cước

 

Fim+

Kho phim chiếu rạp, phim bom tấn, phim Hollywood, phim Châu Á và phim Việt đầy hấp dẫn.
* Phim gói:
- Gói Fim+ chuẩn:
+ Miễn phí đối với thuê bao MyTV Gold/MyTV Gold HD.
+ Mức cước đối với thuê bao MyTV Silver/MyTV Silver HD: 30.000 đồng/thiết bị/tháng.
- Gói Fim+ cao cấp:
+ Mức cước đối với thuê bao MyTV Silver/MyTV Silver HD: 45.455 đồng/thiết bị/tháng.
+ Mức cước đối với thuê bao MyTV Gold/MyTV Gold HD: 27.273 đồng/thiết bị/tháng.
* Phim có phí: Chỉ từ 12.000 đồng/phim/48 giờ .

 

Danet

Cung cấp hàng nghìn giờ phim hấp dẫn: phim chiếu rạp, phim Hollywood, phim bom tấn, phim Châu Á và phim Việt đặc sắc,…
- Danet miễn phí (Danet go): Miễn phí
- Danet phim gói (Danet Buffetcine): Gói xem phim cả tháng chỉ 50.000 đồng/thiết bị/tháng.
- Danet thuê phim (Danet Cineplet): Gói thuê từng phim chỉ từ 12.000 đồng/phim/48 giờ .

 

Cloud Game

Cung cấp các tựa game thuộc rất nhiều thể loại khác nhau: game hành động, game mô phỏng, game thể thao…
- Gói Cloud Game Deluxe: 30.000 đồng/bộ giải mã/tháng .
- Gói Cloud Game Điều khiển từ xa: 10.000 đồng/bộ giải mã/tháng .
- Gói Cloud Game Trò chơi trí tuệ: 10.000 đồng/bộ giải mã/tháng .
- Gói Thuê game lẻ: 5.000 đồng/bộ giải mã/ngày và 10.000 đồng/bộ giải mã/tuần .

 

 

 

 

 

 

 

V. Gói Ceeshow

 

 

Mang đến những buổi biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao, trực tiếp và các nội dung video chương trình của các thần tượng, người nổi tiếng.

- Live: Chỉ từ 10.000 đồng/chương trình/24 giờ .
- Video: Chỉ từ 3.000 đồng/nội dung/24 giờ .
- Mức cước trần: 100.000 đồng/thiết bị/tháng .

Ghi chú:

Giá gói cước chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

 

 

I- Các gói cước thuê bao tháng

Gói dịch vụ

Nội dung dịch vụ

Mức cước TB sàn, đồng/STB/tháng

MyTV Silver

- Trên 130 kênh truyền hình SD
- Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
- VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

60,000

MyTV Silver HD

- Trên 130 kênh truyền hình SD và trên 60 kênh truyền hình HD.
-Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
- VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

80,000

MyTV Gold

- Trên 130 kênh truyền hình SD.
- Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
- VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.
- Gói FIM+ chuẩn.
- Gói Ceeshow.

120,000

MyTV Gold HD

- Trên 130 kênh truyền hình SD và trên 60 kênh truyền hình HD.
- Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
- VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.
- Gói FIM+ chuẩn.
- Gói Ceeshow.

135,000

II. Các gói cước Combo

 Dánh cho khách hàng đăng ký dịch vụ MyTV kết hợp cùng dịch vụ Internet Fiber VNN của VNPT (Mức cước chưa bao gồm cước dịch vụ FiberVNN). 

Tên gói

Nội dung

Giá gói (đồng/thiết bị/tháng)

MyTV Titan

Trên 200 kênh truyền hình, với 70 kênh truyền hình HD (bao gồm chùm kênh K+).
Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

170

MyTV Sport

Cung cấp 200 kênh truyền hình, trên 65 kênh truyền hình HD (bao gồm chùm kênh K+).
Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

150

MyTV Home

Trên 200 kênh truyền hình, trên 60 kênh truyền hình HD.
Tính năng tạm dừng, tua và xem lại.
VOD giải trí: Phim truyện, Thiếu nhi, Hài, Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Thể thao, Phong cách sống, Sức khỏe làm đẹp.

120

III. Gói mở rộng

Tên gói

Số kênh

Giá gói

K+

 08 kênh K+
 (gồm 04 kênh SD và 04 kênh HD)

113.637 đồng/thiết bị/tháng

VTVcab

14 kênh VTVcab
(gồm 12 kênh SD và 02 kênh HD)

38.000 đồng/thiết bị/tháng

IV. Gói dịch vụ My Plus

Áp dụng cho khách hàng đăng ký sử dụng các gói cước thuê bao và combo của dịch vụ MyTV.

Gói dịch vụ My Plus

Nội dung và Giá cước

 

Fim+

Kho phim chiếu rạp, phim bom tấn, phim Hollywood, phim Châu Á và phim Việt đầy hấp dẫn.
* Phim gói:
- Gói Fim+ chuẩn:
+ Miễn phí đối với thuê bao MyTV Gold/MyTV Gold HD.
+ Mức cước đối với thuê bao MyTV Silver/MyTV Silver HD: 33.000 đồng/thiết bị/tháng (đã bao gồm VAT).
- Gói Fim+ cao cấp:
+ Mức cước đối với thuê bao MyTV Silver/MyTV Silver HD: 50.000 đồng/thiết bị/tháng (đã bao gồm VAT).
+ Mức cước đối với thuê bao MyTV Gold/MyTV Gold HD: 30.000 đồng/thiết bị/tháng (đã bao gồm VAT).
* Phim có phí: Chỉ từ 12.000 đồng/phim/48 giờ (chưa bao gồm VAT).

 

Danet

Cung cấp hàng nghìn giờ phim hấp dẫn: phim chiếu rạp, phim Hollywood, phim bom tấn, phim Châu Á và phim Việt đặc sắc,…
- Danet miễn phí (Danet go): Miễn phí
- Danet phim gói (Danet Buffetcine): Gói xem phim cả tháng chỉ 50.000 đồng/thiết bị/tháng ( chưa bao gồm VAT).
- Danet thuê phim (Danet Cineplet): Gói thuê từng phim chỉ từ 12.000 đồng/phim/48 giờ (chưa bao gồm VAT).

 

Cloud Game

Cung cấp các tựa game thuộc rất nhiều thể loại khác nhau: game hành động, game mô phỏng, game thể thao…
- Gói Cloud Game Deluxe: 30.000 đồng/bộ giải mã/tháng (chưa bao gồm VAT).
- Gói Cloud Game Điều khiển từ xa: 10.000 đồng/bộ giải mã/tháng (chưa bao gồm VAT).
- Gói Cloud Game Trò chơi trí tuệ
: 10.000 đồng/bộ giải mã/tháng (chưa bao gồm VAT).
- Gói Thuê game lẻ: 5.000 đồng/bộ giải mã/ngày và 10.000 đồng/bộ giải mã/tuần (chưa bao gồm VAT).

 

V. Gói Ceeshow

 

 

Mang đến những buổi biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao, trực tiếp và các nội dung video chương trình của các thần tượng, người nổi tiếng.

Live: Chỉ từ 10.000 đồng/chương trình/24 giờ (chưa bao gồm VAT).
- Video: Chỉ từ 3.000 đồng/nội dung/24 giờ (chưa bao gồm VAT).
- Mức cước trần: 100.000 đồng/thiết bị/tháng (chưa bao gồm VAT).