Bảng giá cước dịch vụ MegaVNN

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ MEGAVNN

TT

Tên thương mại

Tốc độ truy nhập

Địa chỉ IP

Mức cước trọn gói
(đồng/tháng)

Gói dịch vụ
(Theo Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số 3645/VNPT-CLG)

Tốc độ tối đa (download/upload)

Tốc độ tối thiểu (download/upload)

Trả theo lưu lượng gửi và nhận

Sử dụng trọn gói
 (đồng/tháng)

1

 MegaBasic

07 Mbps/512 Kbps

Không cam kết

IP động

Không áp dụng

150,000

MV7,0

2

 MegaEasy

09 Mbps/512 Kbps

Không cam kết

2.1 Đến 750MB: 49.000 đồng;
2.2 Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;
2.3 Cước sử dụng tối đa: 280.000 đồng/tháng

250,000

MV9,0

3

MegaFamily

12 Mbps/640 Mbps

256Kbps/256Kbps

3.1 Đến 1GB: 79.000 đồng;
3.2 Mỗi MB tiếp theo: 48 đồng/MB;
3.3 Cước sử dụng tối đa: 400.000 đồng/tháng

350,000

MV12,0