Thông báo bán đấu giá tài sản (xe ô tô)

Viễn thông Quảng Trị cần thanh lý tài sản gồm: 3 xe ô tô đã qua sử dụng.
- Hình thức: Bỏ phiếu kín
- Giá khởi điểm:

TT

Loại xe

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm/Xe

1

Xe ô tô 5 chổ

Chiếc

01

70.000.000

2

Xe ô tô bán tải

Chiếc

01

45.000.000

3

Xe ô tô bán tải

Chiếc

01

40.000.000


- Thời gian đăng ký: Trước 09h00 ngày 23 tháng 11 năm 2018 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ đăng ký:     Phòng Kế hoạch - Kế toán - Viễn  thông Quảng Trị,

                                  20 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

                                  Điện thoại: 02333852678 - Fax: 052333552637.

- Thời gian mở phiếu: 15h00 ngày 23 tháng 11 năm 2018.

(Cá nhân/tổ chức tham gia đặt tiền quỵ: 10.000.000, đồng/Xe trước thời gian mở phiếu).