VNPT DMS

                                                                                                                                 Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ: 02333.66.88.66

Giới thiệu

VNPT DMS (VNPT Distribution Management System) là hệ thống quản lý kênh phân phối và bán hàng trực tuyến giúp cho các Doanh nghiệp quản lý: các Nhà phân phối, các Điểm bán lẻ, đội ngũ Nhân viên kinh doanh, Cửa hàng, Chuỗi cửa hàng trực thuộc... với chi phí thấp nhất dựa trên mô hình điện toán đám mây.

Điểm khác biệt của VNPT DMS:

 • Sử dụng ngay lập tức chỉ cần thiết bị có kết nối Internet. 
 • Các giao dịch được quản lý trực tuyến từ PC, Tablet, Smartphone. 
 • Dễ dàng cho người dùng mới tiếp cận (chỉ cần biết sử dụng trình duyệt internet). 
 • Phù hợp với các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Dễ dàng khai báo, nâng cấp khi mở rộng quy mô quản lý. 
 • Chi phí tối ưu vì chỉ phải trả theo nhu cầu sử dụng.
 • VNPT DMS bao gồm các chức năng chính sau:

  - Quản lý dữ liệu danh mục:

  + Quản lý danh sách các cửa hàng. 
  + Quản lý danh sách các quầy thu. 
  + Quản lý nhóm hàng hóa. 
  + Quản lý tỷ giá. 
  + Quản lý danh mục hàng hóa. 
  + Quản lý giá bán tại các cửa hàng. 
  + Quản lý danh mục Khách hàng và Nhà cung cấp. 
  + Cấp thẻ khách hàng trung thành.

  - Quản lý kho:

  + Nhập kho và lưu kho hàng hóa. 
  + Quản lý đơn đặt hàng nội bộ và đơn đặt hàng tới các Nhà cung cấp. 
  + Xuất kho nội bộ. 
  + Kiểm kê hàng hóa.

  - Cấu hình các chương trình khuyến mại.

  - Quản lý bán hàng, xuất kho:

  + Xuất hàng cho khách. 
  + Bán hàng đã nhập kho. 
  + Bán hàng và nhập kho sản phẩm. 
  + Báo cáo bàn giao ca. 
  + Tra cứu giao dịch. 
  + Đồng bộ dữ liệu bán hàng Offline.

  - Công nợ:

  + Quản lý công nợ Khách hàng, Nhà cung cấp. 
  + Báo cáo công nợ Khách hàng, Nhà cung cấp.

  - Quản lý Nhân viên kinh doanh, Điểm bán lẻ:

  + Khai báo danh mục thuộc tính động của Khách hàng/Điểm bán lẻ. 
  + Quản lý kế hoạch thu thập thông tin Khách hàng/Điểm bán lẻ. 
  + Quản lý phân tuyến. 
  + Tiếp xúc khách hàng. 
  + Báo cáo lộ trình. 
  + Báo cáo kết quả tổng hợp của nhân viên kinh doanh.

  - Hệ thống các Báo cáo quản trị.

  - Quản trị văn phòng (chức năng nâng cao):

  + Quản lý công việc. 
  + Báo cáo công việc hàng ngày. 
  + Xem báo cáo công việc của nhân viên. 
  + Quản lý tạm ứng. 
  + Quản lý trang tin tức nội bộ.

  - Quản trị hệ thống:

  + Quản lý danh mục dùng chung (loại hình doanh nghiệp/khách hàng, đơn vị nội bộ, danh mục dùng chung khác). 
  + Quản lý người dùng, phân quyền. 
  + Khai báo thông tin doanh nghiệp. 
  + Đổi mật khẩu.