Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ viễn thông - dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced

Tải file đính kèm