VNPT Quảng Trị hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 10/07/2021 VNPT địa bàn Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Văn Chiến – Trưởng Đại diện, Giám đốc chủ trì Hội nghị, tham dự còn có các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của VNPT địa bàn.

Báo cáo Hội nghị đã đánh giá lại kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, trong đó tổng doanh thu địa bàn đạt 102,88 kế hoạch 6 tháng và đạt 49,26% kế hoạch năm 2021. Đây là năm có kết quả SXKD 6 tháng đầu năm tốt nhất của VNPT Quảng Trị từ trước đến nay (Do đặc thù của thị trường, những năm trước phần lớn địa bàn chỉ đạt khoảng 45% kế hoạch). Nhiều chỉ tiêu doanh thu đạt kết quả tốt so với kế hoạch năm như: di động đạt 49,90% kế hoạch, data đạt 46,59% kế hoạch, băng rộng đạt 48,68% kế hoạch, MyTV đạt 57,02% kế hoạch.


Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Lãnh đạo đơn vị đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để các đơn vị tập trung sản xuất. Đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt 6 giải pháp SXKD, nhờ vậy Các chỉ số OKR tăng trưởng và đạt kết quả tốt. Tổ chức ra quân tổng lực bán hàng hằng tháng; triển khai hợp tác thu tiền điện và phát triển dịch vụ với Điện lực; Hợp đồng các dự án điện gió nhằm chiếm lĩnh thị phần; nhiều dự án Công nghệ thông tin mang lại hiệu quả cao như dự án chấm điểm cải cách hành chính của UBND tỉnh, ký hợp đồng duy trì Cổng dịch vụ công, duy trì hoạt động hệ thống IPC Hội đồng nhân dân tỉnh, hỗ trợ phiên họp qua truyền hình hội nghị, hoàn thành dự án CSDLQG về dân cư. Thực hiện tốt công tác số hóa nội bộ và số hóa khách hàng. Tập trung nâng cao chất lượng mạng lưới, đơn vị đã thực hiện tốt phong trào xử lý thuê bao trong vòng 2h từ quý 2/2021, quản trị hiệu quả bộ chỉ số QoS, QoE nhờ vậy xếp hạng trung bình QoS, QoE 6 tháng đầu năm VNPT Quảng Trị xếp số 1 Tập đoàn.

Triển khai công tác 6 tháng cuối năm, VNPT Quảng Trị xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh đã ban hành, trong đó: tập trung đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ Data và di động vùng điện gió; hoàn thiện các dự án CNTT đã ký hợp đồng; chiếm lĩnh thị phần băng rộng; duy trì và nâng cao chất lượng mạng lưới đồng thời chủ động trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Đại diện đánh giá cao nỗ lực của toàn thể CBCNV lao động đã giúp VNPT Quảng Trị hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời mong muốn người lao động tiếp tục ra sức lao động sản xuất để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, VNPT Quảng Trị cũng đã tiến hành trao tặng Cờ thi đua, bằng khen cho các Tập thể, cá nhân có thành tích cao năm 2020, trong đó có 2 tập thể Đơn vị trực thuộc được tặng Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, 6 Đơn vị được tặng Cờ và 3 đơn vị được tặng Bằng khen của Tập đoàn.