VNPT Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản cố định

A. Thông tin chung:

1- Tên cơ quan/đơn vị:    Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông

2- Địa chỉ:                       20 Trần Hưng Đạo – Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

3- Điện thoại:                  02333856181         - Fax: 02333556132.

B. Nội dung thông báo:

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

- Tên bên thanh lý: Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông. 

- Tài sản thanh lý:   02 Xe ô tô đã qua sử dụng.

- Hình thức thanh lý:        Bỏ phiếu kín.

- Giá khởi điểm:              

Số TT

Loại xe

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đạt trước (Đồng)

Bước giá (Đồng)

1

Xe ô tô TOYOTA COROLLA - BKS: 74A-055.50

Chiếc

01

250.000.000

50.000.000

1.000.000

2

Xe ô tô FORD EVEREST - BKS: 74A-052.21

Chiếc

01

240.000.000

50.000.000

1.000.000

 

- Thời gian đăng ký: Trước 09h00 ngày 08 tháng 12 năm 2021 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ đăng ký: Phòng Kế toán Kế hoạch - Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Trị,

                                20 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

                                Điện thoại: 02333555008

- Thời gian mở phiếu: 14h00 ngày 08 tháng 12 năm 2021.

(Cá nhân/tổ chức tham gia nộp tiền đặt trước trước thời gian mở phiếu).Thông tin liên quan:
Hình ảnh xe Corolla
Hình ảnh xe Everest
PHIẾU ĐẶT GIÁ MUA XE Ô TÔ_FORD EVEREST.pdf
Quy chế đấu giá tài sản