VNPT Quảng Trị tập huấn truyền thông về chuyển đổi số

       Thực hiện tầm nhìn, định hướng và chỉ đạo của Tập đoàn trong công tác chuyển đổi số, vừa qua, ngày 25/03/2022, VNPT Quảng Trị đã tổ chức buổi tập huấn truyền thông về Chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, chuyên viên Văn phòng, tổ trưởng, nhóm trưởng của đơn vị.

       Đồng chí Lê Quang Hưng – PGĐ VNPT Quảng Trị đã truyền thông những nội dung cơ bản về chuyển đổi số gồm: kết quả và kinh nghiệm chuyển đổi số của một số quốc gia trên thế giới; chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; thực trạng chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp, thách thức, cơ hội; cách tiếp cận và các giải pháp, nội dung triển khai chuyển đổi số của VNPT.

       Trong chương trình tập huấn, đại biểu còn được nghe trình bày nội dung Bộ giải pháp SME dành cho doanh nghiệp; giải pháp chuyển đổi số nội bộ và số hóa khách hàng; triển khai chương trình ngày ra quân bán hàng dịch vụ số năm 2022 tại VNPT Quảng Trị.

       Phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn, đồng chí Lê Văn Chiến – Trưởng Đại diện, Giám đốc VNPT Quảng Trị đã nêu tầm quan trọng của chuyển đổi số, những tác động mà nó mang lại, đồng thời đề nghị CBCNV phải chủ động thích ứng, không ngừng học tập cũng như tập trung triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số mà Tập đoàn cũng như VNPT Quảng Trị đang triển khai.

Buổi tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc truyền thông các nội dung liên quan đến chuyển đổi số và những định hướng triển khai chuyển đổi số mà VNPT Quảng Trị đã đề ra, giúp CBCNV hiểu hơn và nắm bắt được các nội dung trọng tâm cũng như tầm quan trọng của chuyển đổi số, giúp cho hoạt động SXKD ngày càng mang lại hiệu quả tốt hơn ./. 

Một số hình ảnh buổi tập huấn: