Vinaphone chuyển tài khoản cho thuê bao trả trước

Từ ngày 18-31/12/2009, Vinaphone sẽ tiến hành chuyển toàn bộ tài khoản (chính và phụ) của những SIM vượt quá tiêu chuẩn 3 SIM/mạng/thuê bao sang SIM mà khách hàng sẽ giữ lại.

 

Điều kiện để được phép chuyển tài khoản phải là các SIM đã được kích hoạt trước ngày 10/8/2009. Các thuê bao đến đăng ký chuyển tài khoản tại các điểm giao dịch của Bưu điện, VNPT các tỉnh-Thành phố hoặc các điểm giao dịch của Vinaphone.

 

Theo thông tư 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/06/2009 của Bộ TT&TT, mỗi cá nhân chỉ được sử dụng số CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký tối đa ba (03) số thuê bao di động (TBDĐ) trả trước của mỗi mạng.

 

VNPT