Chương trình khuyến mại “Home an toàn – Quà ngập tràn”

1. Đối tượng áp dụng:

        - Khách hàng mới đăng ký sử dụng các gói cước Home (Home internet, HomeTV, Home Mobile/Gia đình, HomeCombo, Home Đỉnh, Home Safe, Home Camerra, Home Mesh,... có thành phần Fiber mới).

     - Khách hàng FiberVNN đơn lẻ, MyTV đơn lẻ chuyển đổi lên gói cước Home có yếu tố mới (FiberVNN hoặc MyTV).

2. Nội dung chương trình khuyến mại

 2.1 Chương trình 1: Chương trình cào thẻ trúng thưởng

        - Trong thời gian khuyến mại, khách hàng thuộc đối tượng được hưởng khuyến mại, khi đạt điều kiện tham dự chương trình sẽ nhận được 01 thẻ cào tham gia chương trình cào trúng thưởng (Voucher).

2.2. Chương trình 2: Quay số trúng thưởng

- Đối tượng: Tất cả khách hàng đã tham gia Chương trình 1 sẽ được tặng mã dự thưởng và có cơ hội tham gia chương trình 2. 

- Thực hiện quay thưởng cho các mã dự thưởng từ ngày 01/12/2021 đến hết 15/01/2022.       

Khách hàng đăng ký hòa mạng và hoàn công các gói Home (trong thời gian khuyến mại sẽ nhận được mã dự thưởng và tham gia chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng. Cụ thể như sau:

+  Khách hàng phát triển mới:

· Khách hàng hòa mạng mới và hoàn công dịch vụ gói cước Home Internet sẽ nhận được 01 mã dự thưởng.

· Khách hàng hòa mạng mới và hoàn công dịch vụ gói cước HomeTV/ Home Mobile sẽ nhận được 03 mã dự thưởng.

·  Khách hàng hòa mạng mới và hoàn công dịch vụ gói cước HomeCombo/ Đỉnh/ Safe/ Camera/ Mesh sẽ nhận được 05 mã dự thưởng.

+  Khách hàng chuyển đổi thành công:

· Khách hàng chuyển đổi từ Home internet, MyTV đơn lẻ sang gói HomeTV/ Home Mobile (có FiberVNN mới hoặc MyTV mới) sẽ nhận được 02 mã dự thưởng.

· Khách hàng chuyển đổi từ Home internet, MyTV đơn lẻ sang gói HomeCombo/ Đỉnh/ Safe/ Camera/ Mesh (có yếu tố FiberVNN mới hoặc MyTV mới) sẽ nhận được 04 mã dự thưởng.

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 18001166, hoặc  Điểm giao dịch Viễn thông Quảng Trị gần nhất.