Đặc điểm dịch vụ MegaWan (Dịch vụ mạng riêng ảo)

 Đặc điểm dịch vụ

Thương hiệu dịch vụ: MegaWAN

Các mạng máy tính của khách hàng được kết nối qua CPE (Modem/Router ADSL/SHDSL).

MegaWAN cung cấp cho khách hàng hai khả năng kết nối các mạng máy tính với tốc độ tối thiểu là 64Kb/s:

Sử dụng SHDSL-WAN với tốc độ đối xứng (trên lý thuyết tốc độ lớn nhất có thể là 2.3 Mbps).

Sử dụng ADSL-WAN với tốc độ trên lý thuyết lớn nhất có thể là 8Mbps/640kbps).

 

Tốc độ cổng thực tế phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và chất lượng đường truyền của đường dây thuê bao xDSL được xác định trong quá trình khảo sát lắp đặt.

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ MegaWAN được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet đồng thời trên đường dây thuê bao số xDSL. Tuy nhiên tốc độ cổng được cài đặt cho truy nhập Internet phụ thuộc vào tốc độ lớn nhất mà đường dây xDSL thực tế có thể cung cấp và tốc độ MegaWAN mà khách hàng đã yêu cầu.