Lợi ích của dịch vụ MegaWan (Dịch vụ mạng riêng ảo)

Lợi ích của dịch vụ

Kết nối đơn giản với chi phí thấp.

Mềm dẻo, linh hoạt: có thể vừa kết nối mạng riêng ảo vừa truy cập Internet (nếu khách hàng có nhu cầu).

Cung cấp cho khách hàng các kênh thuê riêng ảo có độ tin cậy cao.

Dịch vụ mạng riêng ảo rất thích hợp cho các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu kết nối mạng thông tin hiện đại, hoàn hảo, tiết kiệm.