Bảo tàng truyền thống

Các loại tổng đài và các loại máy thu phát VTĐ

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các loại tổng đài đã đảm bảo TTLL phục vụ nhiều chiến dịch lớn diễn ra trên khắp các tỉnh trong cả nước. Trong các chiến dịch, mặc dù địch dùng máy bay ném bom, bắn phá và rải mìn làm đường dây liên lạc liên tục bị đứt...

Xem tiếp  

Các loại dụng cụ phục vụ công tác giao bưu vận

Được sự quan tâm của Lãnh đạo ngành, các giao thông viên đã có những bộ trang phục, những dụng cụ thiết yếu phục vụ cho công tác giao liên trong điều kiện hết sức khó khăn về địa hình hiểm trở và sự khắc nghiệt của thời tiết vùng rừng núi để hoàn thành nhiệm vụ.

Xem tiếp  

Các loại điện thoại của bưu điện Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến

Ngay từ thời kháng chiến chống Pháp, mạng thông tin hữu tuyến điện được chú trọng mở rộng từ khu vực căn cứ TW Cục đến một số tỉnh. Khi đó, các loại máy điện thoại do Trung Quốc viện trợ....

Xem tiếp