...

 

Tên giao dịch: VNPT Quảng Trị

Trưởng đại diện - Giám đốc: Ông Lê Văn Chiến

Trụ sở chính: 20 – Trần Hưng Đạo, Phường 1 – Tp. Đông Hà – Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3855637

Website: www.vnptquangtri.com.vn

E-mail: info@vnptquangtri.com.vn

VNPT Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 675/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). VNPT Quảng Trị là đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. Cụ thể như sau:

- Tổ chức phát triển, xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sữa chữa mạng ngoại vi và cơ sở hạ tầng nhà trạm viễn thông trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn quản lý theo yêu cầu.

- Thực hiện vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sữa chữa đối với: Hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch, truyền tài thu gom, mạng truy nhập; mạng truyền dẫn nội tỉnh; mạng chuyển mạch cố định nội tỉnh; mạng truy nhập, hệ thống IPCC tại địa bàn quản lý trên cơ sở hợp đồng nội bộ với Tổng công ty VNPT-Net.

- Tổ chức bảo dưỡng, bảo trì mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn được giao quản lý, thực hiện đảm bảo chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ theo đúng cam kết với khách hàng, đối tác.

- Tổ chức phục vụ và đảm bảo thông tin kịp thời, an toàn cho các cơ quan Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương theo yêu cầu.

- Tổ chức khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông theo yêu cầu.

- Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin; các dịch vụ phát thanh, truyền hình, truyền thông đa phương tiện; các dịch vụ nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng.

- Kinh doanh các dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông.

- Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối, bán buôn, bán lẻ các vật tư, trang thiết bị thuộc các lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin.

- Tổ chức kinh doanh các dịch vụ quảng cáo và cho thuê văn phòng, thiết bị, nhà trạm trên cơ sở nguồn lực hiện có của đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động SXKD khác trong phạm vị được Tập đoàn cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.