Ngày đăng: 15/07/2021

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng, rút ngắn thời gian sửa chửa và tăng cường khả năng cạnh trạnh của dịch vụ VNPT so với đối thủ trên thị trường theo phát động của Tập đoàn tại văn bản số 1166/VNPT-CLG ngày 19/03/2021, VNPT... Xem tiếp...