Ngày đăng: 18/02/2021

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã hợp tác toàn diện, chặt chẽ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin (VT&CNTT), góp phần làm thay đổi cả về chất và lượng hạ tầng CNTT tại địa... Xem tiếp...