Thông báo thanh lý tài sản cố định

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1- Tên bên thanh lý: Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

2- Tài sản thanh lý: Vật tư, thiết bị điện, điện tử và các loại tài sản khác đã hư hỏng.

- Hình thức thanh lý:            Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

- Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước:

Số TT

Tên tài sản thanh lý

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm (Đồng)

Bước giá (Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

1

Vật tư, thiết bị điện, điện tử và các loại tài sản khác đã hư hỏng.

01

66.353.200

1.000.000

5.000.000

 

- Thời gian đăng ký tham gia: Trước 10h00 ngày 04 tháng 5 năm 2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ đăng ký:     Phòng Kế toán - Kế hoạch - Viễn  thông Quảng Trị,

                                  20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

                                  Điện thoại: 02333852678 - Fax: 02333552637.

- Thời gian mở phiếu: 09h00 ngày 05 tháng 5 năm 2023.

- Tài liệu liên quan: https://vnptquangtri.com.vn/ext/Tailieu.rar