Bưu điện Nam Trung Bộ và Trị Thiên trong thời kỳ chống mỹ (1954-1975)

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Nam Trung bộ luôn là địa bàn chiến lược quan trọng, nối liền miền Bắc – hậu phương lớn của cả nước – với Nam Bộ thành đồng Tổ quốc

Xem tiếp