Điện thoại cố định truyền thống

Giới thiệu: Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống là dịch vụ thông tin liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại giữa một máy điện thoại cố định đến một máy điện thoại cố định/máy điện thoại di động/máy điện thoại ở tỉnh khác hoặc quốc tế.

 

Các loại hình dịch vụ:
- Dịch vụ gọi điện thoại nội hạt.
- Dịch vụ gọi điện thoại di động.
- Dịch vụ gọi điện thoại liên tỉnh.
- Dịch vụ gọi điện thoại quốc tế.
- Dịch vụ nhắn tin cố định.


Cách quay số:


- Gọi nội hạt:
 Khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số điện thoại của thuê bao cần gọi.VD: 3769587.


- Gọi di động: Khách hàng chỉ cần quay đủ 10 chữ số hoặc 11 chữ số đăng kí của thuê bao điện thoại di động cần gọi.VD: 0912465888 hoặc 01236897156.


- Gọi liên tỉnh
  Gọi trực tiếp: 0 + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi
  Gọi qua 171: 171 + 0 + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.
   VD: Gọi đi Quảng Nam quay trực tiếp : 0 510 38975645.
          Gọi Quảng Nam qua 171: 171 0 510 3768597


- Gọi quốc tế  
Gọi trực tiếp: 00 + Mã nước + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.  
Gọi qua 171: 171 + 00 + Mã nước + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.