Dịch vụ điện thoại HCD

Cách sử dụng

Tự động: Người gọi thực hiện các bước:

Quay mã truy nhập dịch vụ HCD của nước gọi đến: 12.xxxxx(x)

Số thẻ (Card number)

Mã nhận dạng cá nhân

Số thuê bao cần gọi

Thiết bị tổng đài sẽ tự động kết nối các cuộc hợp lệ sau khi lần lượt nhận hết số.

Nhân công: Sau khi nhận được mã truy nhập dịch vụ HCD từ Việt Nam, điện thoại viên nước gọi đến sẽ kiểm tra