VNPT Quảng Trị

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Xem tiếp  

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Xem tiếp  

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Viễn thông Quảng Trị thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Xem tiếp  

VNPT địa bàn Quảng Trị tổ chức Ngày sáng tạo VNPT 2022

Nhằm thu hút, động viên các cá nhân, tập thể tích cực nghiên cứu sáng tạo, đề xuất các ý tưởng và giải pháp thiết thực góp phần cải thiện năng suất, hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị, ngày 14/5/2022, VNPT địa bàn Quảng Trị đã tổ chức ngày sáng tạo VNPT 2022. Tham dự Ngày sáng tạo có Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn VNPT hai khối trên địa bàn Quảng Trị; lãnh đạo, tổ trưởng Tổng hợp, Công đoàn các Đơn vị trực thuộc; chuyên viên khối Văn phòng, cùng các nhóm tác giả giải pháp được lựa chọn tham...

Xem tiếp  

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Xem tiếp  

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý

Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá thanh lý tài sản. Thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp  

VNPT Quảng Trị tập huấn truyền thông về chuyển đổi số

Thực hiện tầm nhìn, định hướng và chỉ đạo của Tập đoàn trong công tác chuyển đổi số, vừa qua, ngày 25/03/2022, VNPT Quảng Trị đã tổ chức buổi tập huấn truyền thông về Chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, chuyên viên Văn phòng, tổ trưởng, nhóm trưởng của đơn vị.

Xem tiếp  

VNPT Quảng Trị tập huấn truyền thông về chuyển đổi số

Thực hiện tầm nhìn, định hướng và chỉ đạo của Tập đoàn trong công tác chuyển đổi số, vừa qua, ngày 25/03/2022, VNPT Quảng Trị đã tổ chức buổi tập huấn truyền thông về Chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, chuyên viên Văn phòng, tổ trưởng, nhóm trưởng của đơn vị.

Xem tiếp