Ngày đăng: 08/01/2021

Sáng nay (04/01/2021) tại Vĩnh Linh, VNPT Quảng Trị tổ chức công bố, trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý cho Trung tâm Viễn thông Vĩnh Linh. Theo đó đ/c Nguyễn Tuấn Kiên – Tổ trưởng Tổ Tổng hợp Trung tâm Viễn thông Vĩnh Linh được bổ nhiệm... Xem tiếp...