Ngày đăng: 13/10/2017

Ngày 13/10/2017, tại thành phố Đông Hà, VNPT Quảng Trị và Sở Giáo dục đào tạo Quảng Trị đã tổ chức Lễ sơ kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2010-2016 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2020. Xem tiếp...