Số điện thoại chăm sóc khách hàng

Chi tiết cụ thể xin liên hệ:

Các điểm giao dịch của VNPT Quảng Trị gần nhất hoặc gọi (0233) 386.86.86

 SĐT hỗ trợ 24/24 miễn phí: 18001166

 Email: mytv@vasc.com.vn

Website: http://mytv.com.vn