Số điện thoại chăm sóc khách hàng

Chi tiết cụ thể xin liên hệ:

 

Các điểm giao dịch của Viễn Thông Quảng Trị, Bưu điện Quảng Trị gần nhất hoặc gọi (053) 800126

 

SĐT hỗ trợ 24/24 miễn phí: 18001255

 

Email: mytv@vasc.com.vn

Website: http://mytv.com.vn