Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử - VNPT iStorage

Tên chính thức: Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử

Tên viết tắt: VNPT iStorage

Giới thiệu: Hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử (VNPT iStorage) là Hệ thống thông tin được xây dựng với chức năng chính để thực hiện việc lập, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; hỗ trợ các chức năng quản lý, khai thác tài liệu đã lưu trữ trên môi trường mạng theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 30 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Các mục tiêu chính của hệ thống: 
- Quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan nhà nước. 
- Ngoài các chức năng chính của Hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử, Khách hàng có thể yêu cầu xây dựng thêm các Module chức năng khác phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp của mình.

Giá cước thuê dịch vụ

STT

Dịch vụ

Đơn vị tính

Giá cước thuê dịch vụ

1

VNPT iStorage

VNĐ/khách hàng/tháng

34.361.000

Lưu ý:
- Giá cước thuê dịch vụ chưa bao gồm thuế GTGT.
- Khách hàng thuê dịch vụ là phần mềm đóng gói cài đặt trên hạ tầng ảo hóa Tập đoàn dùng chung cho tất cả các khách hàng thuê dịch vụ.  
- Khách hàng đăng ký dịch vụ và trả tiền theo giá dịch vụ (gồm cả phần mềm đóng gói và hạ tầng ảo hóa), sản lượng hệ thống.
- Dung lượng lưu trữ hằng năm: 1.000Gb. Đối với khách hàng có nhu cầu mở rộng lưu trữ của hệ thống, giá cước/tháng áp dụng tương tự dịch vụ VNPT Cloud.
- VNPT duy trì, hỗ trợ dịch vụ trong suốt thời gian khách hàng sử dụng. 
- Giá cước trên không bao gồm: (1) Chi phí kết nối thiết bị; (2) Hạ tầng truyền dẫn của khách hàng; (3) Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng; (4) Cài đặt, đào tạo và các chi phí hỗ trợ triển khai phần mềm khác; (5) Chuyển đổi dữ liệu (nếu có).
 - Giá cước sử dụng phần mềm không tròn tháng: Trong trường hợp thời gian sử dụng của tháng đầu tiên sau khi cài đặt hoặc tháng cuối cùng trước khi kết thúc hợp đồng sử dụng phần mềm không tròn tháng thì cước sử dụng của khách hàng được tính bằng: Mức cước sử dụng phần mềm hàng tháng/(chia) 30 ngày x (nhân) số ngày sử dụng trong tháng.