Hệ thống lưu trú trực tuyến (Residential Management System)


- Đăng ký lưu trú: Chức năng ứng dụng cung cấp dưới dạng dịch vụ công  trực tuyến trên Internet cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện đăng ký lưu trú qua mạng, thay thế phương thức đăng ký lưu trú truyền thống, tạo ra sự thuận tiện tối đa cho cơ sở kinh doanh

 

- Quản lý lưu trú: Chức năng ứng dụng phục vụ các nghiệp vụ về quản lý, thống kê, lập báo cáo lưu trú một cách thuận tiện, chính xác, nhanh chóng, bảo đảm theo đúng yêu cầu và quy định nghiệp vụ ngành công an và cơ quan quản lý liên quan

 

- Giao tiếp: Chức năng ứng dụng cho phép thực hiện các hoạt động giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các bên tham gia (công an địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan hữu quan)

 

- Quản lý đối tượng: Chức năng dùng cho nghiệp vụ quản lý đối tượng xã hội của ngành công an thông qua việc kết hợp dữ liệu và hoạt động quản lý lưu trú để tạo lập quản lý các danh sách theo dõi, tìm kiếm các đối tượng

 

Thông qua chi tiết giá cước: Lưu trú

 

           I, Giá theo tháng

1-    Khách hàng đang sử dụng dịch vụ MegaVNN hoặc FiberVNN

+ Nhà nghỉ: 60.000/ tháng

+ Khách sạn: 90.000/ tháng

2-    Khách hàng chưa sử dụng dịch vụ MegaVNN hoặc FiberVNN

+ Nhà nghỉ: 90.000/ tháng

+ Khách sạn: 135.000/ tháng

 

II, Giá theo năm

 

1-    Khách hàng đang sử dụng dịch vụ MegaVNN hoặc FiberVNN(*)

Đối tượng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Dành cho nhà nghỉ

720.000

1.290.000

1.990.000

Dành cho khách sạn

1.080.000

1.990.000

2.930.000

 

2-    Khách hàng chưa sử dụng dịch vụ MegaVNN hoặc FiberVNN

Đối tượng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Dành cho nhà nghỉ

1.080.000

1.990.000

2.930.000

Dành cho khách sạn

1.620.000

2.990.000

4.370.000

 

Lưu ý:

-          Bảng giá 1(*)chỉ dành cho các khách sạn nhà nghỉ hiện đang sử dụng dịch vụ Internet của VNPT.

-          Đối với những khách hàng hiện không sử dụng dịch vụ Internet của VNPT thì áp dụng bảng giá 2(mức cước không được ưu đãi).