Phần mềm kê khai BHXH

Hỗ trợ

 

·       Phần mềm hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội iBHXH

·       Phần mềm ký số offline iBH Signing

·       Phần mềm 
Microsoft .NET v3.5

·       Phần mềm 
Java plug-in

Tài liệu hướng dẫn

·       Hướng dẫn sử dụng phần mềm iBHXH

·       Hướng dẫn sử dụng phần mềm ký số offline iBH Signing

·        Hướng dẫn sử dụng giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử