Tên miền (Domain)

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN (Dịch vụ cung cấp bởi VDC3)

  

STT

Loại tên miền

Đơn vị tính

Đăng ký và duy trì năm đầu

duy trì hằng năm tiếp theo

I

Tên miền cấp 3

VNĐ

VNĐ

1

Tên miền cấp 3 có dạng:  .com.vn, .net.vn, .biz.vn

Năm

700.000

350.000

2

Tên miền cấp 3 có dạng:  .edu.vn, .org.vn, .gov.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn

Năm

400.000

200.000

3

Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (tên địa danh). Ví dụ: ***.hanoi.vn

Năm

400.000

200.000

4

Tên miền cấp 3 có dạng: name.vn

Năm

60.000

30.000

5

Tên miền cấp 3 có dạng: vnn.vn

Năm

495.000

220.000

II

Tên miền cấp 2

Năm

 

 

1

Tên miền cấp 2 có 1 ký tự (*.vn)

Năm

40.350.000

40.000.000

2

Tên miền cấp 2 có 2 ký tự (**.vn)

Năm

10.350.000

10.000.000

3

Tên miền cấp 2 có 3 ký tự trở lên (***.vn)

Năm

830.000

480.000

III

Lệ phí thay đổi tham số kỹ thuật tên miền

Năm

 

 

1

Lệ phí thay đổi tham số kỹ thuật tên miền cấp 2,3.vn

Lần

180.000

 

2

Lệ phí thay đổi tham số kỹ thuật tên miền .vnn.vn (do VDC quản lý)

Lần

165.000

 

Ghi chú: 
- Mức phí tên miền do VNNIC ban hành không chịu thuế VAT