Dịch vụ điện thoại nội hạt

 

Khái niệm

Dịch vụ điện thoại nội hạt là dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng điện thoại cố định được thiết lập trong phạm vi địa giới hành chính của một Tỉnh/Thành phố.

 

Cách sử dụng

Để sử dụng điện thoại nội hạt trong thị xã Đông Hà, khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: 3 XXX XXX